Dewan Kerabat adalah wadah pembinaan Pandu HW Golongan Penghela di qabilah. Keberadaan dewan kerabat di qabilah merupakan manifestasi dalam menjalankan produk dan sistem kegiatan Kepanduan Hizbul Wathan di qabilah khususnya qabilah yang berpangkalan di SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan.

Scan the code